• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Admitere la doctorat 2019

INFORMATII GENERALE DESPRE ADMITEREA LA DOCTORAT 2019- click aici

 

Număr de locuri repartizate pentru 2019

DOMENIUL

Cu frecvenţă - BUGET

Cu frecvenţă /fără frecvență- TAXĂ

Cu frecvenţă

cu bursă*

Cu frecvenţă

fară bursă

Cu frecvenţă redusă

fară bursă

Cu frecvenţă redusă

fară bursă –

rromi

Inginerie Mecanică

6

1

6

 

4 / 4

Ingineria Materialelor

1

 

1

   

 1.07-10.07.20192.09-19.09.2019

 Înscrierile la doctorat au loc în perioada 1-10 iulie 2019 și 2-19 sept. 2019.

 Testul la limba străină

 Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita o adeverință de la decanatul facultății absolvite.

 Ceilalți candidați vor susține un colocviu la o limba străina în data de 10 iulie 2019 și 20 sept. 2019, ora 10:00, la catedra de limbi străine (corpul CH/Fac. de Ing. Chimica şi Protecția Mediului, Etajul 5).

 Colocviul de admitere

 Colocviul de admitere va avea loc în ziua de 23 sept. 2019, ora 9, în Sala de consiliu a facultății.

 Colocviul de admitere se organizează pe baza unei tematici şi a unei bibliografii şi se susține în fata unei comisii formată din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-şi asuma inițiative teoretice, experimentale şi metodologice. Fiecare candidat va face şi o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experiența profesionala, alte realizări) şi o scurta descriere a direcției de cercetare propuse.

 Media de admitere = Media ex.licenţă×0,15 + Media disertaţie×0,15 + Media colocviu×0,70

 Criteriu de departajare: media la colocviul de admitere.

 Comisia de admitere 2019:

 1.       Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul - președinte

 2.       Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

 3.       Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 4.       Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

 5.       Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

 Comisia de contestații 2019:

 1.       Prof.dr.ing. Condurache Daniel – președinte

 2.       Prof.ab.dr.ing. Goanță Viorel

 3.       Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

  

 

Conducători de doctorat 2019:

Inginerie mecanică:

       Prof.dr.ing. Atanasiu Virgil

       Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

       Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen

       Prof.dr.ing. Condurache Daniel

       Prof.em.dr.ing.  Creţu Spiridon

       Prof.dr.ing. Doroftei Ioan

       Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

       Prof.em.dr.ing. Gafițanu Mihai

       Prof.em.dr.ing.  Gaiginschi Radu

       Prof.ab.dr.ing. Goanță Viorel

       Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

       Prof.ab.dr.ing. Popescu Aristotel

       Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

Ingineria materialelor:

       Prof.dr.ing. Munteanu  Corneliu

Mai multe informatii