• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Centrul de cercetare Siguranţă Rutieră

 

CENTRUL  DE  CERCETARE SIGURANŢĂ  RUTIERĂ

 

FACULTATEA DE MECANICĂ IAȘI

 

Scurt istoric

Prin hristovul domnesc din 28 martie 1828 este consemnat primul curs cu specific mecanic, desen de mașini. În anul 1841, cursul extraordinar de inginerie se transformă într-un institut tehnic cu două secții, secția de ingineri constructori și secția de ingineri de exploatare, aceștia din urmă fiind inginerii cu profil mecanic.

La 26 octombrie 1948 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 249 (Partea I) Hotărârea Ministerului Învățământului Public privind înființarea Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, care cuprindea patru facultăți, Facultatea de Mecanică fiind una dintre ele.

 

Descriere

Centrul de cercetare Siguranță Rutieră din cadrul Facultății de Mecanică din Iași a fost înființat în anul 2011 de către profesorii din cadrul catedrei de Ingineria Autovehiculelor Rutiere. Scopul acestui centru de cercetare este acela de a antrena studenții facultății în diverse proiecte de trafic dezvoltate în parteneriat cu diverse firme în domeniu. În cadrul acestui centru de dezvoltare studenții pot efectua stagiul de practică și pot asimila informații cu privire la managementul traficului rutier. Laboratorul existent în cadrul acestui centru cuprinde 15 calculatoare pe care studenții le pot folosi pentru dezvoltarea proiectelor de trafic, pentru simularea propunerilor de trafic și adoptarea soluției cea mai bune.

Este un centru care motivează studenții din diverse cicluri de studii sa pună în aplicare cunoștințele învățate pe parcursul anilor de studii și să se implice în rezolvarea problemelor de trafic, care sunt tot mai frecvente, atât pe plan local cât și național.

 

Direcții de cercetare

În cadrul centrului de cercetare se implementează și se oferă consultanță în domeniul siguranței rutiere:

•  Managementul traficului rutier;

•  Determinarea punctelor critice în traficul rutier prin studiu în timp real;

•  Fluidizarea și decongestionarea traficului rutier în punctele critice;

• Studii de trafic privind amenajarea și semnalizarea spațiilor de parcare (indoor sau outdoor), organizarea și semnalizarea intersecțiilor;

•  Estimarea gradului de poluare datorat traficului prin analiza compoziției parcului auto rutier;

•  Expertizarea tehnică a accidentelor rutiere;

•  Evaluarea din punct de vedere tehnic a autovehiculelor.

 

Componența centrul de cercetare Siguranță Rutieră

Echipa de conducere este formată din:

Coordonator: Conf.dr.ing. Gheorghe Manolache

Coordonator executiv: Prof.dr.ing. Edward Rakoşi

Coordonator științific: Conf.dr.ing. Adrian Sachelarie

 

Membrii:

·         cadre didactice: prof.em.dr.ing. Radu Gaiginschi; prof.dr.ing. Eugen Golgotiu; conf.dr.ing. Radu Drosescu; Conf.dr.ing. Lidia Gaiginschi; șef lucr.dr.ing. Gabriel Ursescu; șef lucr.dr.ing. Iulian Agape; șef lucr.dr.ing. Sorinel Talif; șef lucr.dr.ing.  Ioan Damian

·         studenți doctoranzi: drd. Andrei Donțu; drd. Alexandru Maftei.

Laboratorul de cercetare este situat în cadrul Facultății de Mecanică, în clădirea cea mai recent construită și echipată din patrimoniul facultății, având o capacitate de 30 de locuri și 15 calculatoare.

 

Proiecte dezvoltate

În cadrul centrului de cercetare au fost implementate proiecte și studii de trafic la nivel micro și macro:

ü  Studiu de trafic privind organizarea traficului auto și pietonal în zona adiacentă a investiției S.C. United Business Center 5, "Sf. Lazar " Strada nr. 27, Iași, cu luarea în considerare a influențelor asupra traficului din complexul Palas

ü  Studiu de trafic privind organizarea traficului auto și pietonal în zona adiacentă a investițiilor clădirii rezidențiale prin distrugerea clădirilor existente din Iași, "Toma Cozma" Street nr. 7B-9

ü  Colectarea de date de trafic (anchete de origine-destinație) pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al pol de creștere Iași

ü  Studiu de circulaţie privind organizarea traficului auto şi pietonal în zona adiacentă investiţiei S.C. Sticknet Investment S.R.L. din Iași, faza puz (construire ansamblu rezidențial cu funțiuni complementare privind servicii și activități comerciale), strada Mitropolit Varlaam nr. 54

ü  Studiu de circulaţie privind organizarea traficului auto şi pietonal în zona adiacentă investiţiei construire imobil locuinte colective pe teren proprietate, din Iași, str. Păcurari, nr. 31-31a

ü  Identificarea și analizarea posibilitaților de racordare a accesului auto din zona S.C. Antibiotice S.A. la DN 28, precum și a acceselor în zona studiată

 

Activitate de cercetare științifică

Articole indexate ISI-proceedings:

o   Method of preventing unwanted traffic in the "Tudor Vladimirescu" University Campus - A. I. Dontu, A. Maftei, P. D. Barsanescu, A. Sachelarie and B. Budeanu -2016 - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

o   Method of creating additional parking spaces in the "Tudor Vladimirescu" University Campus - A. Maftei, A. I. Dontu, A. Sachelarie and B. Budeanu - 2016 - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

 

Colaboratori

*      Liga Studenților de la Mecanică Iași

*      Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

*      Primăria Municipiului Iași

*      PTV Planung Transport Verkehr AG

*      Transporttechnologie-Consult Karlsruhe Gmbh (TTK)

*      Search Corporation

 

*      Ansamblul Urbanistic Palas Iași

 

 

Intalnire-iunie-2019

            În baza Acordului de colaborare nr. 26341/5302/2019 dintre Primăria Municipiului Iași și Facultatea de Mecanică, în data de 10 iunie, a fost stabilită o primă întâlnire dintre reprezentanții celor două instituții.

            Întâlnirea a avut ca principal obiectiv dezbaterea problemelor de trafic cu studenții și cadrele didactice de specialitate din cadrul Facultății de Mecanică din Iași. Atât facultatea cât și primăria doresc să lucreze împreună pentru a găsi soluții eficiente de fluidizare a traficului în zonele ce pun dificultăți șoferilor; fiecare dintre instituții contribuind cu toate resursele necesare să rezolve problemele cetățenilor ieșeni.

            În cadrul întâlnirii au fost abordate de către primarul Mihai Chirica o serie de probleme cu privire la restricţionarea circulaţiei în zona centrală a Iaşului, atragerea oamenilor cu idei în domeniul managementului traficului, problemele ridicate de maşinile care nu respectă normele ecologice. Discuţiile s-au purtat în cadrul unui parteneriat mai amplu pe care această instituţie de învăţământ superior îl derulează cu municipalitatea ieşeană.

            În expunerea sa, primarul Mihai Chirica a făcut referire la necesitatea cooptării unor absolvenţi de la UTI în cadrul compartimentului de management al traficului din cadrul municipalităţii.

            Problema numărului deosebit de mare de autovehicule, multe dintre acestea cu norme ecologice depăşite, a fost pusă pe tapet în discuţia cu studenţii.

            Edilul a anunţat că există deja un plan de circulaţie pentru zona centrală, aplicarea acestuia ducând la reducerea traficului rutier.