• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD)

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale (CCPD)

 INFORMAȚII GENERALE

 Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată, desfășurat în conformitate cu Legea Educației Naționale 1/2011 şi a H.G. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

 Formele de pregătire prin doctorat sunt:

• cu frecvență cu bursă – BUGET

- pentru o perioadă de 3 ani;

• cu frecvența fără bursă - BUGET - pentru o perioadă de 3 ani;

• cu frecvență redusă și fără bursă - BUGET - pentru o perioadă de 3 ani;

• cu frecvență cu TAXĂ - pentru o perioadă de 3 ani. 

Departamentul Şcoli Doctorale a fost înfiinţat în data de 4 oct. 2005, prin aprobarea Senatului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi are în subordine zece Scoli Doctorale, inclusiv cea de la Facultatea de Mecanică (SDFM).

Școala Doctorală organizează studii doctorale în domeniul fundamental Științe inginerești/domeniile:

1.       Inginerie mecanică;

 2.       Ingineria materialelor.

 Doctoratul are două componente:

 ·         Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I);

·         Programul de cercetare științifică (anul II şi III).

  

ORGANIZARE CCPD

 

 Conducerea CCPD

 CCPD este condus de un director şi de un Consiliu format din conducători de doctorat din cadrul CCPD şi membri din afara CCPD, aleşi dintre personalităţi ştiinţifice recunoscute şi/sau personalităţi din sectoare industriale şi socio-economice. Conducerea CCPD este aleasă conform Metodologiei Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași.

 Consiliul CCPD:

 1.       Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe, Departamentul IMAR;

 2.       Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen, Departamentul IMMR;

 3.       Dr.ch. Cazacu Maria, CS I la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași.

 Director CCPD: Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

 

 Conducători de doctorat 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Domeniul

1

Prof.dr.ing. Atanasiu Virgil

Inginerie mecanică

2

Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

Inginerie mecanică

3

Prof.ab.dr.ing. Bujoreanu Carmen

Inginerie mecanică

4

Prof.dr.ing. Condurache Daniel

Inginerie mecanică

5

Prof.dr.ing. Crețu Spiridon

Inginerie mecanică

6

Prof.dr.ing. Doroftei Ioan

Inginerie mecanică

7

Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Inginerie mecanică

8

Prof.em.dr.ing. Gafițanu Mihai

Inginerie mecanică

9

Prof.em.dr.ing. Gaiginschi Radu

Inginerie mecanică

10

Prof.ab.dr.ing. Goanță Viorel

Inginerie mecanică

11

Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

Ingineria materialelor

12

Prof.dr.ing. Neculăiasa Vasile

Inginerie mecanică

13

Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

Inginerie mecanică

14

Prof.ab.dr.ing. Popescu Aristotel

Inginerie mecanică

15

Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

Inginerie mecanică

 

ADMITERE 2019

  

 Testul la limba străină

 Absolvenții universității noastre, începând cu promoția 2005, pot solicita o adeverință de la decanatul facultății absolvite.

 Ceilalți candidați vor susține un colocviu la o limba străina în data de 10 iulie 2019 și 20 septembrie 2019, ora 10:00, la catedra de limbi străine (corpul CH/Fac. de Ing. Chimica şi Protecția Mediului, Etajul 5).

 

Colocviul de admitere

1. Perioadele de înscriere: 1-10 iulie 2019 și 2-19 septembrie 2019;

2. Testul la limba străină:  10.07.2019 și 20.09.2019, ora 10, Catedra de Limbi străine, Corp CH, etaj 5;

 

3. Susținerea colocviului de admitere - 23.09.2019, Sala de Consiliu a Facultatii de Mecanica, incepand cu ora 9:00.

  Colocviul de admitere se organizează pe baza unei tematici şi a unei bibliografii şi se susține în fata unei comisii formată din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-şi asuma inițiative teoretice, experimentale şi metodologice. Fiecare candidat va face şi o prezentare ppt (de max. 10 min.), privind portofoliul (studii, experiența profesionala, alte realizări) şi o scurta descriere a direcției de cercetare propuse.

 Media de admitere = Media ex.licenţă×0,15 + Media disertaţie×0,15 + Media colocviu×0,70

 Criteriu de departajare: media la colocviul de admitere.

 

 Comisia de admitere:

 1.       Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul - președinte

 2.       Prof.em.dr.ing. Olaru Dumitru

 3.       Prof.dr.ing. Ioan Doroftei

 4.       Prof.dr.ing. Munteanu Corneliu

 5.       Prof.ab.dr.ing. Rakoși Edward

 Comisia de contestații:

 1.       Prof.dr.ing. Condurache Daniel – președinte

 2.       Prof.ab.dr.ing. Goanță Viorel

 3.       Prof.dr.ing. Dumitrașcu Gheorghe

Plan de învățământ

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Nr.

Disciplina

Cod

ore/săpt.

Forma de evaluare

Obs.

C

S

L

P

SI

K

1

Elemente avansate de modelare, simulare şi diagnosticare în ingineria mecanică

DO

2

 

1

 

 

5

E

 

Activitate la nivelul SD

Elemente avansate de modelare, procesare şi simulare în ingineria materialelor

2

Achiziția şi prelucrarea datelor experimentale

DI

2

 

1

 

 

5

E

Activitate la nivelul SD

3

Activitate de cercetare

DI

12

20

C

Activitate la nivelul SD, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific

4.

Studiu individual

DI/DO

6

10

C

Include o disciplină tehnică de specialitate, specifică temei de cercetare

Total ore pe săptămână, total probe pe semestru, total ore de studiu individual şi total credite  pe semestru la disciplinele impuse (DI) şi disciplinele opţionale (DO)

 

24

40

 

Toate disciplinele includ studiu individual.

  

Proiecte de cercetare

 Susținerea proiectelor de cercetare ale doctoranzilor din anul I (admiși in 2016) va avea loc în ziua de 18 sept. 2017, Sala 103 - corp UTTex, începând cu ora 9:00.

 

Alte informații utile

https://www.tuiasi.ro/doctorat/doctorat-admitere-candidati/

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.11%20Regulament%20privind%20organizarea%20si%20desfasurarea%20activitatilor%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF

http://www.calitate.tuiasi.ro/REG.11%20Regulament%20privind%20organizarea%20si%20desfasurarea%20activitatilor%20de%20studii%20universitare%20de%20doctorat.PDF

 

http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.CSUD.02%20Procedura%20organizare%20admitere%20in%20ciclul%20studii%20de%20doctorat.pdf

 

Contact

 Decanatul Facultății de Mecanică

 e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 Tel/fax: +40 232 232337

 Prof.dr.ing. Bârsănescu Paul

 e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 Tel.  TUIasi: +40 0232 702243

 

3473438
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
35
1505
561
3473438
IP-ul Dumneavoastră: 3.239.76.25
Ora exactă: 2024-03-03 07:00:50