• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Subvenţie 200 Euro

 

link la site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind reglementările de acordare a subvenţiei de 200 de EURO în vederea achiziţionării unui calculator

 

 

 ANUNT

 

Pentru acordarea sprijinului financiar de 200 de Euro acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, toţi studenţii interesaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege (venit brut mai mic de 250lei pe membru de familie şi vârsta de până în 26 de ani, minim 45 de credite promovate din anul anterior, - excepţie face anul I de studii ) sunt rugaţi să depună dosarele complete până pe data de 19 aprilie 2019, ora 12, la secretariatul facultăţii.

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

-    Dosar plic cu precizarea numelui, iniţialei tatălui, prenumelui, facultăţii, secţiei, anului, grupei;

-    cerere tip (se găseşte la Xerox-ul din holul facultăţii)

-    copie după actul de identitate;

-    copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei care beneficiază de prevedirile  actualei legi;

-    anchetă socială realizată de Primărie privind situaţia financiară a familiei din care să reiasă venituarile familiei precum şi că dispun sau nu de bunuri mobile sau imobile care ar putea fi valorificate conf.art.8 alin 2-4 din Legea nr.416/2001.

-    declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată la notariat, precum că familia nu a mai beneficiat de subvenţia de 200 de Euro acordată prin Lg.269/2004, venitul brut lunar pe membru de familie nu depăşeşte 250lei şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator personal cu configuraţia minimă precizată în legislaţie.

-    Adeverinţe de venit, în original, ale membrilor familiei pe luna martie 2019:

·   adeverinte venit brut sau cupoane de pensie în original pe luna martie 2019 de la ambii părinţi  sau declaraţie prin notariat/primărie pentru părinţii care nu au nici un fel de venit;

·   anchetă socială realizată de primărie;

·   adeverinţă deţinere teren şi societate de la Primărie şi Direcţia Financiară.

·   adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şi copii după certificatul lor de naştere (pentru legalizare se vor prezenta şi actele în original).

·   copie după hotărârea judecătorească de divorţ şi pensia alimentară pe luna martie 2019 (unde este cazul).

 

 

 

 

 

CALENDAR

 

3473499
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
96
1566
622
3473499
IP-ul Dumneavoastră: 3.239.76.25
Ora exactă: 2024-03-03 08:13:34