• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Burse sociale

 

ANUNŢ

 Pentru obţinerea bursei sociale pe semestrul I al anului universitar 2019-2020, studenţii cu vârsta sub 35 de ani, în regim subvenționat, cu venituri sub salariul minim net pe economie (1263lei/lună/membru de familie pe lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 2019), pot depune dosarul la Secretariatul facultăţii până la data de  18 octombrie 2019.

 

DECANATUL,

 

 Dosarul  de bursă socială cuprinde următoarele acte:

- ancheta socială privind situaţia financiară a familiei (avizata de Primarie) .

- adeverinţe de salariat pentru venitul NET realizat de părinţi și studenți (unde e cazul) în ultimile 3 luni (iulie, august și septembrie 2019). Venitul lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească 1263 lei pe lunile iulie, august și septembrie 2019.

- cupoane de pensie pentru ultimile 3 luni (iulie, august și septembrie 2019) sau adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale - Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat.

- adeverinţă emisă de primărie de la domiciliul studentului pe numele părinţilor și a studenților privind venitul agricol (Legea nr.18/1991).

- adeverinţe de venit de la ANAF pentru părinți și studenți (titular și frați) și/sau certificat fiscal Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul de Stat.

- adeverinţă emisă de primărie de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social (dacă este cazul).

- copie după certificatul de naştere şi adeverinţă de elev sau student pentru fraţii sau surorile + copie după certificatul de naştere/BI.

- certificatul de căsătorie în copie xerox pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a sentinţei de divorţ a părinţilor cu pensia alimentară stabilită.

- adeverinţă pentru veniturile realizate în ultimile 3 luni ale soţului (soţiei) părintelui recăsătorit.

- dovada  primirii pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere. (dacă este cazul)

- certificatul de deces a unuia din părinţi. (dacă este cazul)

- dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan. (dacă este cazul)

- dovada înregistrării la organele de poliţie din raza domiciliului studentului, a cererii privind identificarea noului domiciliu al unuia din părinţi, în cazul în care acesta a părăsit reşedinţa comună, în vederea obligării acestuia la plata pensiei de întreţinere. (dacă este cazul).

- STUDENȚII CU VÂRSTA PESTE 26 de ani vor depune, după caz: adeverința cu salariul net al  acestuia pe lunile iulie, august și septembrie 2019, adeverința de la ANAF și adeverință de la Primărie privind venitul agricol al acestuia.

- STUDENȚII CĂSĂTORIȚI vor depune, după caz: adeverința cu salariul net al acestora pe lunile iulie, august și septembrie 2019, adeverința de la ANAF și adeverință de la Primărie privind venitul agricol al acestuia, certificat de naștere al copilului (dacă este cazul) și ancheta social realizată de Primărie.

- STUDENȚII AFLAȚI ÎN PLASAMENT vor depune, după caz, hotărârea de acordare a plasamentului, cupoane sau adeverințe cu valoarea alocației, adeverința de la ANAF, adeverință de la Primărie privind venitul agricol al acestuia și adeverința cu salariul net pe lunile iulie, august și septembrie 2019 (dacă este cazul);

- STUDENȚII CARE SUFERĂ DE BOLI CRONICE vor depune adeverința medicală de la medicul specialist, adeverință de la medicul de familie și adeverință de la Dispensarul studențesc din campus;

 - formulare (cererea de acordare a bursei şi declaratia de venit, vezi mai jos).

 

 

Procedura de acordare a burselor.

Formulare.

 

3490227
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
68
648
3182
3490227
IP-ul Dumneavoastră: 3.230.173.188
Ora exactă: 2024-06-22 07:01:41